Liv på Mars?
Kan mennesker overleve en reise til Mars?
Dersom astronauter skal foreta en reise til Mars og tilbake igjen, vil hele ferden kanskje ta to år. Kan mennesker klare en slik reise? Hvilke påkjenninger kan en slik reise ha på menneskekroppen?
» Les mer  
Er det liv på Mars?
At det ikke finnes intelligent liv på Mars, ble avklart en gang for alle da det første romfartøyet fra Jorda fløy forbi planeten i 1965. Men spørsmålet om det finnes mikroskopiske livsformer på Mars i dag, er nå mer aktuelt enn noen gang.
» Les mer  
Hva er en levende organisme?
De som forsker på biologi (vitenskapen om levende organismer) er ikke helt enige om hva liv egentlig er. Man har likevel klart å bli enige om tre hovedpunkter som danner grunnlaget for hvordan vi forklarer hva en levende organisme er:
1) Liv tar i bruk energi for å drive kjemiske reaksjoner.
2) Liv kan reprodusere seg.
3) Liv kan gjennomgå evolusjon, altså utvikling over lengre tid.

Til nå er Jorda det eneste stedet vi vet om som har levende organismer, og de tre punktene over er utgangspunktet når menneskene nå leter etter liv på Mars. For hva kan vi egentlig vente oss?
» Les mer  
Livets opprinnelse: Suppe eller pizza?
I artikkelen "Hva er en levende organisme?" beskrives de mekanismene som danner grunnlag for de livsformene vi kjenner fra vår egen klode. Her vil to kjente teorier for hvordan disse mekansimene kan ha oppstått bli forklart, og utgangspunktet er Jorda slik den var for mer enn tre tusen millioner år siden. Når man forstår hvordan levende organismer oppsto på Jorda kan man kanskje si noe om sannsynligheten for at liv kan ha oppstått andre steder i tillegg til akkurat her.
» Les mer  
Den spesielle Jorda
Lider du av kosmisk mindreverdighetskompleks? Mange faktorer gjør den gode gamle Jorda mer spesiell enn man kanskje kunne tro!
» Les mer  
Hvordan skal vi finne liv på andre planeter?
Det er langt fra en enkel sak å skulle leite etter liv på andre planeter. Hvis vi bare hadde kunnet reise rundt og gravd i jorda selv, men dét ligger nok langt fram i tid. Så langt har vi bare klart å sende ubemannede fartøy til en av våre nærmeste naboer i rommet, nemlig Mars. For å finne liv på planeter som ligger enda lengre unna må man ta andre og mer indirekte metoder i bruk.
» Les mer  
Mennesker på Mars?
I tusener av år har den røde planeten fascinert menneskene. I tidligere tider var den et symbol for krigerske krefter, og Mars har gitt opphav til titalls Hollywood-filmer. Nå kjører menneskeskapte rovere rundt der oppe, men vil menneskene noen gang kunne reise dit selv? Og vil vi kunne overleve der i lengre perioder, kanskje til og med permanent?
» Les mer