Fra Jorda til Mars
26.04.2004 - 16:05
Publisert av: Martin Winther Lehn
Tema: Ferden til Mars
Reisen til Mars varte omtrent sju måneder både for Spirit og for Opportunity. Denne artikkelen beskriver kort fasen mellom oppskyting og landing for romfartøyene med marsroverne.
Strektegning av hovedkomponentene i hvert av de to romfartøyene som Spirit og Opportunity reiste med.
Strektegning av hovedkomponentene i hvert av de to romfartøyene som Spirit og Opportunity reiste med. Kilde: NASA/Erik Tronstad
Rakettens tredje trinn kobles av en drøy halvtime etter oppskyting fra Florida. Romfartøyet som er igjen reiser til Mars. Marsroveren ligger sammenfoldet inne i en kapsel, som består av et todelt skjold eller skall. Kapselen er montert til en utstyrsseksjon.

MASSEN TIL KOMPONENTENE I ROMFART?YET:
Rover (kjøretøyet): 174 kg
?vrig landingsutstyr: 365 kg
Ryggskall og fallskjerm: 198 kg
Varmeskjoldet: 90 kg
Utstyrsseksjon: 183 kg
Drivstoff: 53 kg
TOTALVEKT: 1063 kg
Det ene av de to romfartøyene som reiste til Mars.
Det ene av de to romfartøyene som reiste til Mars. Kilde: NASA
Utstyrsseksjonen spiller en viktig rolle under romfartøyets ferd til Mars. Den har drivstofftanker og motorer som brukes til stillings- og banejusteringer. Slike justeringer må gjøres noen ganger under reisen slik at romfartøyet ikke skal bomme på Mars.

På bildet til høyre ser vi utstyrsseksjonen øverst, med solcellepaneler på toppen. Under er kapselen med det sammenfoldede kjøretøyet og landingsplattformen.
Et romfartøy svever gjennom verdensrommet på sin reise til Mars.
Et romfartøy svever gjennom verdensrommet på sin reise til Mars. Kilde: NASA
Utstyrsseksjonen har også solcellepaneler som sørger for energiforsyning til blant annet en datamaskin og kommunikasjonsutstyr. Fartøyet kan kommunisere med operatørene på Jorda under hele ferden til Mars. Det gjør det ved å sende og motta radiosignaler.
Utstyrsseksjonen (til venstre) er skilt fra kapselen.
Utstyrsseksjonen (til venstre) er skilt fra kapselen. Kilde: NASA
Omtrent 15 minutter før inntreden i Marsatmosfæren vil utstyrsseksjonen bli koblet fra. Den har utspilt sin rolle og raser ned mot Mars. Deler av den vil kanskje brenne opp i atmosfæren. Resten vil krasje på Marsoverflata.

Hva som skjer videre kan du lese om i artikkelen "Landingen på Mars".
Klikk her for å se flere bilder av romfartøyet!
   
Referanser:

- Erik Tronstad: eRomfart
- NASA