Fakta om Mars ?? den røde planet
26.04.2004 - 16:05
Publisert av: Hege Sande
Tema: Informasjon om Mars
Mars har fått navnet sitt etter den Romerske krigsguden, og har fått sitt kallenavn på grunn av sin farge.
Mars er den 4. planeten i solsystemet vårt når det gjelder avstand fra Sola, og ligger rett utenfor jorden. Planeten har omtrent halvparten så stor diameter som Jorda, men dobbel så stor som månen vår. Omløpstida rundt Sola er på 687 døgn. Det vil si at Mars bruker nesten dobbelt så langt tid på en runde rundt Sola som det Jorda gjør. Det går 26 måneder mellom hver gang Jorda "tar igjen" Mars.
Solsystemet; Merkur, Venus, Jorda, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto
Solsystemet; Merkur, Venus, Jorda, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto Kilde: NASA/JPL/Caltech
Ett døgn på Mars er litt lenger enn døgn her på Jorda. Slike Marsdøgn kalles en sol, og er på 24 timer 39 minutter og 35 sekunder.

Viste du at:
Mars´ og Jordas bane rundt Sola
Mars´ og Jordas bane rundt Sola Kilde: DR

Mars:

-har en masse som er 11% av Jordas masse

-har en diameter på 6794,4 km

-holder en gjennomsnittsavstand på
227 940 000 km til solen


Måner:
Mars har to måner som går i bane rundt planeten. Disse ble oppdaget i 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall, og de har fått navnene Phobos og Deimos etter to av tjenerne til krigsguden Mars. Månene er potetformede og mye mindre enn vår måne. De ligger også mye nærmere planeten sin og har uregelmessige baner.

Mars og Jordas måner i tall:
 DiameterAvstand fra planetenMasseOmløpstid
Månen3467 km384 400 km0,012*jordmasse27,3 døgn
Phobos22 km5981 km18000000000001,26 døgn
Deimos12 km23 460 km108000000000000,39 døgn
Temperatur
Overflatetemperaturen på Mars er generelt lavere enn på Jorda. Maksimaltemperaturen er 27°C, mens den laveste temperaturen er målt til -133 °C. Gjennomsnittstemperaturen er
-55 °C, som er lavere enn den laveste temperatur målt i Norge noen gang ( -51,4°C målt i Karasjok i 1886).

Siden Mars?? bane rundt Sola er elliptisk (se på tegningen av Mars, Jorda og Sola), er sommeren på den sørlige halvkulen varmere enn på den nordlige.
Mars?? overflate
Tyngekraften på Mars er mindre enn på Jorda. Den er bare 38% av det den er på Jorda. Det vil si at en person som veier 60 kg på Jordas overflate vil veie bare 23 kg på Mars.
Du kan sjekke vekten din på Mars under interaktivitet eller ved å trykke her!
Hvert år er det en kraftig støvstorm på Mars. Denne starter på den sørlige halvkulen, og etter bare noen uker er hele planten dekket av støv.

Atmosfære på Mars består hovedsakelig av CO2, og andelen av oksygen er svært lav. Bare 0.13% av atmosfæren er oksygen.
   
Referanser:

- NASA
- Shrödingers katt