Mars Express
26.04.2004 - 16:00
Publisert av: Martin Winther Lehn
Tema: Oppdrag på Mars
Side 1 av 2 Neste side
Mars Express er det første europeiske romfartøyet som noen gang er blitt sendt til Mars. Romfartøyet kom fram til Mars 25. desember 2003 og går nå i bane rundt planeten.
En kunstners fremstilling av Mars Express i bane rundt Mars.
En kunstners fremstilling av Mars Express i bane rundt Mars. Kilde: ESA
Det er ikke bare amerikanerne som utforsker Mars. Europa vil også være med på leken. Derfor har den europeiske romfartsorganisasjonen ESA sendt et romfartøy til Mars. Det har navnet Mars Express og er en satellitt som kretser i en elliptisk bane rundt planeten.

Det laveste punktet i banen er 259 km over bakken, mens det høyeste punktet er 11560 km fra planeten. Punktet i banen som er nærmest planeten forflytter seg i forhold til Mars-overflata for hvert omløp, slik at satellitten etter hvert får observert hele planetens overflate. Omløpstiden til satellitten er 7,5 timer. ESA har som målsetting at Mars Express skal være i drift i minst ett Mars-år, som er 687 jorddøgn.
Mars sett ovenfra 14. januar 2004.
Mars sett ovenfra 14. januar 2004. Kilde: ESA
I midten av januar 2004 sendte Mars Express de første fargebildene den hadde tatt av Mars til Jorda. Bildene viser hvordan Mars ser ut fra en høyde på 275 kilometer. Mars Express har et høyoppløsningskamera som gjør stereoopptak av overflata. Dermed kan man fremstille tredimensjonale bilder fra opptakene.

Landskapet på bildet består av mange fjell og daler. Forskerne tror at det fantes vann på Mars for lenge siden, og at vannerosjon (elver) har formet landskapet. Millioner av kubikkilometer av jord og stein har blitt fjernet, slik at de fjellene og dalene vi nå ser har blitt dannet.
Samme landskap som på bildet ovenfor, men sett i et annet perspektiv.
Samme landskap som på bildet ovenfor, men sett i et annet perspektiv. Kilde: ESA
På bildet til høyre kan vi se Mars fra et annet perspektiv. En datamaskin har tatt utgangspunkt i bildet der Mars er sett ovenfra, og laget et nytt bilde. Her fremstår overflatestrukturene på omtrent samme måte som vi ville sett dem fra et fly i lav høyde.
?stlig del av stedet Valles Marineris.
?stlig del av stedet Valles Marineris. Kilde: ESA
Mars Express gjør mer enn å bare ta bilder av overflata til Mars. Den skal kartlegge atmosfærens sammensetning, og måle trykk, temperatur og vind. Mars Express skal også kartlegge strukturen under overflata av Mars. I mai skal den ta i bruk et radarinstrument som kan se flere kilometer ned i jordlaget. Mesteparten av radiostrålene satellitten sender ut vil reflekteres fra Mars-overflata. En betydelig andel vil imidlertid trenge gjennom overflata og reflekteres fra forskjellige lag lenger ned. De reflekterte signalene kan analyseres slik at de forteller oss om hva som befinner seg nede i jorda. Det kan muligens gi oss svar på om det finnes grunnvann der. Ingen har funnet flytende vann på Mars hittil. På overflata kan vann nemlig bare eksistere i form av is, eller vanndamp i atmosfæren.
Dersom du vil se flere av bildene som Mars Express har tatt, kan du gå inn på nettsiden til ESA (link under), og klikke på "ESA Multimedia Gallery". Der kan søke på "Mars Express". Her har du mulighet til å se bildene med maksimal oppløsning. Det finnes også noen 3D-bilder som du bør ta en titt på dersom du har 3D-briller.
ESA- European Space Agency
  Neste side