Hva er en levende organisme?
26.04.2004 - 16:25
Publisert av: Karina Standahl Olsen
Tema: Liv på Mars?
Side 1 av 4 Neste side
De som forsker på biologi (vitenskapen om levende organismer) er ikke helt enige om hva liv egentlig er. Man har likevel klart å bli enige om tre hovedpunkter som danner grunnlaget for hvordan vi forklarer hva en levende organisme er:
1) Liv tar i bruk energi for å drive kjemiske reaksjoner.
2) Liv kan reprodusere seg.
3) Liv kan gjennomgå evolusjon, altså utvikling over lengre tid.

Til nå er Jorda det eneste stedet vi vet om som har levende organismer, og de tre punktene over er utgangspunktet når menneskene nå leter etter liv på Mars. For hva kan vi egentlig vente oss?
Celler
Alt liv på Jorda (bakterier, insekter, fugler, planter og dyr) har en viktig ting til felles, nemlig cellen. Bakterier er encellede organismer, mens de fleste andre typer levende vesener er flercellede. De flercellede organismene er bygget opp av mange ulike celletyper, for eksempel hudceller, muskelceller og nerveceller.
Til venstre:  Grafisk framstilling av encellet organisme, nemlig bakterien E. coli. Til høyre: Mikroskopibilde av nervecelle fra menneske.
Til venstre: Grafisk framstilling av encellet organisme, nemlig bakterien E. coli. Til høyre: Mikroskopibilde av nervecelle fra menneske. Kilde: Proyecto Biosfera og Dennis Kunkel
Dette er et metabolsk kart over de 500 vanligste reaksjonene som finner sted i ei gjennomsnittlig dyrecelle. Hver prikk representerer et enkelt stoff. En ganske komplisert kjemisk fabrikk!
Dette er et metabolsk kart over de 500 vanligste reaksjonene som finner sted i ei gjennomsnittlig dyrecelle. Hver prikk representerer et enkelt stoff. En ganske komplisert kjemisk fabrikk! Kilde: Hokkaido University
Cellene er som en kjemisk fabrikk, og produktene som lages er nukleotider, aminosyrer, karbohydrater og fettsyrer. Nukleotidene går sammen og danner nukleinsyrer, altså DNA, og flere aminosyrer sammen utgjør et protein -nemlig organismenes "byggesteiner". Karbohydrater danner store polysakkarider som også kan kalles sukkerstoffer, og fettsyrer danner lipider som har mange viktige roller.
Hva er lipider?
  Neste side
Referanser:

- Artikkel på forskning.no: Levende, hva er det?
- Artikkel på forskning.no: Liv uten vann?
- Kjetill ?stgaard: Den store kloke boken om Exobiologi, Inst. for bioteknologi, NTNU 2000