Livets opprinnelse: Suppe eller pizza?
26.04.2004 - 16:20
Publisert av: Karina Standahl Olsen
Tema: Liv på Mars?
Side 1 av 3 Neste side
I artikkelen "Hva er en levende organisme?" beskrives de mekanismene som danner grunnlag for de livsformene vi kjenner fra vår egen klode. Her vil to kjente teorier for hvordan disse mekansimene kan ha oppstått bli forklart, og utgangspunktet er Jorda slik den var for mer enn tre tusen millioner år siden. Når man forstår hvordan levende organismer oppsto på Jorda kan man kanskje si noe om sannsynligheten for at liv kan ha oppstått andre steder i tillegg til akkurat her.
Livets ingredienser
Atomene karbon (C), hydrogen (H), oksygen (O) og nitrogen (N) utgjør 96% av massen hos alle organismer. På den unge Jorda var disse stoffene til stede i form av karbondioksid (CO2), vann (H2O), nitrogengass (N2), og noe metan (CH4), hydrogengass (H2) og ammonium (NH3).

Til å begynne med var Jorda svært varm og ugjestmild. Vulkansk aktivitet og nedslag av meteoritter førte til at nitrogengass, karbondioksid og vanndamp ble frigjort fra steingrunnen. Av disse gassene ble en atmosfære ble dannet. Ettersom Jorda ble nedkjølt falt vanndampen ned som regn, og med regnet kom også løst karbondioksid ned på jordoverflata. Store karbonholdige hav ble dannet. Det store spørsmålet er: HVORDAN LAGE LIV AV DETTE?
Den unge Jorda
Den unge Jorda Kilde: Rich Townsends hjemmeside
Disse fire trinnene beskriver hvordan man tror levende organismer kan ha oppstått:

1. Dannelse av små organiske karbonholdige molekyler, for eksempel formaldehyd, H2CO.

2. De små molekylene reagerer med hverandre og danner noe mer kompliserte molekyler som aminosyrer, små sukkerstoffer og nitrogenholdige baser (del av nukleotider).

3. De biologiske makromolekylene dannes: Aminosyrene linkes sammen til proteiner, små sukkere til større, og nukleotider blir til nukleinsyrene RNA og DNA.

4. Et av makromolekylene tilegner seg en spesiell evne: Det klarer å kopiere seg selv, og blir dermed det første tegnet på liv. Fram til dette punktet har man kun hatt kjemisk evolusjon, men dette er begynnelsen på den biologiske evolusjonen.
  Neste side
Referanser:

- Kjetill ?stgaard: Den store kloke boken om Exobiologi, Inst. for bioteknologi, NTNU 2000