Hvordan skal vi finne liv på andre planeter?
26.04.2004 - 16:05
Publisert av: Karina Standahl Olsen
Tema: Liv på Mars?
Det er langt fra en enkel sak å skulle leite etter liv på andre planeter. Hvis vi bare hadde kunnet reise rundt og gravd i jorda selv, men dét ligger nok langt fram i tid. Så langt har vi bare klart å sende ubemannede fartøy til en av våre nærmeste naboer i rommet, nemlig Mars. For å finne liv på planeter som ligger enda lengre unna må man ta andre og mer indirekte metoder i bruk.
Hva skal vi lete etter, egentlig?
Fram til nå har vår søken etter liv i verdensrommet begrenset seg til å lytte etter radiosignaler fra andre intelligente livsformer, og vi selv har sendt våre tv- og radiosignaler ut i verdensrommet siden 1930-tallet i håp om at noen skal høre oss. Men ved bare å lytte etter slike signaler vil vi ikke kunne spore opp enklere former for liv: Verken bakterier, planter eller dyr kan lage radiosignaler.

Siden alt liv vi kjenner til trenger vann, leter forskerne etter nettopp vann. På Mars oppdaget man på 70-tallet former i berggrunnen som måtte være laget av rennende vann, for eksempel uttørkede elvedaler. Bildene fra Mars viser en tørr og steinete planet, så hvor har alt vannet blitt av? Mye har fordampet, men den amerikanske romsonden Mars Oddysey, som går i bane rundt Mars nå, har allerede registrert store mengder vann under overflaten, det samme har den europeiske sonden Mars Express gjort. Vannet finnes stort sett ved polene på planeten. Roverne Spirit og Opportunity leter etter spor av vann på Marsoverflaten, og en tredje rover, denne med graveredskaper, lander på planeten i 2007.

Man har også funnet vann på andre steder, for eksempel på de tre Jupitermånene Europa, Calisto, og Ganymedes. På alle disse månene, i tillegg til på Mars, kan det finnes enkle former for liv.
Isbre ved nordpolen på Mars. Isen består av både frosset vann og frosset CO2. Sandstormer blåser det rødlige Mars-støvet ut på isen, som får en rosalignende farge. Til høyre på bildet vises noen blåhvite skyer.
Isbre ved nordpolen på Mars. Isen består av både frosset vann og frosset CO2. Sandstormer blåser det rødlige Mars-støvet ut på isen, som får en rosalignende farge. Til høyre på bildet vises noen blåhvite skyer. Kilde: NASA
Oksygen er en gass som er viktig for nesten alt liv på Jorda: Noen livsformer, som planter, produserer oksygen som avfallsstoff, mens andre livsformer, som dyr og mennesker, puster inn oksygen for å leve. Karbondioksid, CO2, er også viktig for liv slik vi kjenner det: Planter tar opp CO2 for å lage næringsstoffer, mens dyr puster ut CO2 når de forbrenner næring for å få energi. (Les mer om dette i artikkelen ”Hva er liv”)

Liv påvirker atmosfæren, gasslaget som finnes rundt enkelte planeter. Ved å analysere sammensetningen av gasslaget kan forskerne bestemme om det er sannsynlig at det finnes liv på den planeten man studerer. Med romfartøyet Darwin, som skal sendes opp i 2005, skal forskerne studere planetene som kretser rundt de 1000 stjernene som ligger nærmest vår egen stjerne, Sola. Om de finner noen planeter som ligner Jorda, skal de undersøke om disse har atmosfære, og om de har det, skal innhold av oksygen og karbondioksid i atmosfæren måles.

Hvis forskerne finner en planet som har oksygen og karbondioksid i atmosfæren, og i tillegg har vann, kommer man et langt steg framover mot det å finne liv på andre planeter.
Slike skjema som dette beskriver en planets atmosfære, og vil hjelpe forskerne med å finne planeter hvor det kan finnes liv.
Slike skjema som dette beskriver en planets atmosfære, og vil hjelpe forskerne med å finne planeter hvor det kan finnes liv. Kilde: NASA
En stor fordel i vår søken etter liv på Mars hadde vært å kunne reise dit og undersøke ting med våre egne øyne. Men vil det noen gang være mulig for mennesker å reise til Mars? Les mer om dette i artikkelen "Mennesker på Mars?"!