Mennesker på Mars?
26.04.2004 - 16:00
Publisert av: Karina Standahl Olsen
Tema: Liv på Mars?
Side 1 av 2 Neste side
I tusener av år har den røde planeten fascinert menneskene. I tidligere tider var den et symbol for krigerske krefter, og Mars har gitt opphav til titalls Hollywood-filmer. Nå kjører menneskeskapte rovere rundt der oppe, men vil menneskene noen gang kunne reise dit selv? Og vil vi kunne overleve der i lengre perioder, kanskje til og med permanent?
Grønne marsmenn?
Før menneskene fant opp kikkerter og teleskoper, skapte den røde planeten Mars frykt uro hver gang den viste seg på himmelen, og i tusener av år har planeten vært et symbol for krig og aggresjon. Planeten er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars. I år 1719 var Mars så nær Jorda at det klare synet på himmelen skapte panikk, planeten var ikke så nær Jorda igjen før i 2003. På 1880-tallet kunne man, ved hjelp av teleskoper, for første gang observere markeringene på Marsoverflaten, og mange ble overbevist om at dette var kanaler bygget av Marsboere: Det fantes altså intelligent liv der oppe.
Kanaler på Mars, tegnet i 1877 av Schiaparelli.
Kanaler på Mars, tegnet i 1877 av Schiaparelli. Kilde: NASA
I 1938 ble stykket "War of the Worlds" fremført på radio, og millioner av lyttere ble så skremt at de trodde at krigerske vesener fra Mars faktisk hadde invadert Jorda. Filmindustrien i Hollywood har siden 1920-tallet produsert en jevn strøm av filmer basert på vår frykt for den røde planeten.
Scene fra filmen Mars Attacks, fra 1996.
Scene fra filmen Mars Attacks, fra 1996. Kilde: sciflics.com
Kan menneskene reise til Mars?
Fram til nå har menneskene tatt med seg alt de trenger for å overleve ute i rommet fra Jorda: mat, vann, drivstoff og utstyr. Det koster nesten en million kroner å sende bare 5 kilo med materialer ut fra Jordas gravitasjonsfelt, og et menneske trenger ca 30 kilo materialer (mat, vann, luft for å puste o.l.) hver dag for å kunne dra til for eksempel Månens overflate, leve der, og komme seg tilbake.

Solsystemet vårt er fullt av energi og råstoffer, og om vi klarer å utnytte disse ressursene vil det ikke bare bli mye billigere å reise ut i verdensrommet, vi vil også kunne oppholde oss der lengre.

Oksygen, i form av luften vi puster inn eller bundet i vann (H2O), utgjør en svært stor del av de 30 kiloene som trengs for å overleve. Undersøkelser på Månen har vist at de gruslignende steinene der inneholder 45 % oksygen. Dette kan utnyttes med relativt enkel teknologi, og dermed kan man redusere de 30 kiloene med ca 80 %, ned til 6 kilo!

Forskerne mener at omtrent det samme kan gjøres på Mars, slik at man slipper å ta med seg både luft og vann til oppholdet, og man kan til og med dyrke sin egen mat og kanskje lage brennstoff for hjemreisen. Dette vi gjøre det betraktelig billigere og lettere for menneskene å reise til Mars.
  Neste side