Opportunitys ferd på Mars
26.04.2004 - 16:05
Publisert av: Hege Sande
Tema: Oppdrag på Mars
Side 1 av 3 Neste side
Opportunity landet 25. januar 2004 klokken 05.54 i et sletteområde som kalles Maridiani Planum. På stedet der Opportunity landet kunne man tidlig se fremspring av grunnfjell. I tillegg er det ikke spredte steiner på bakken her slik som hos Spirit, noe som gjør terrenget enkelt å kjøre i for Opportunity. Man fant ut fra bildene roveren tok at den hadde landet midt i et krater, noe som var bedre enn forventet. Håpet var at roveren skulle lande i nærheten av et krater. I et krater kan man nemlig studere flere lag oppover langs kraterkanten. Landingstedet ble tidlig kalt et drømmested for geologene!
Bilde Opportunity tok mens den fortsatt stod på plattformen sin. Ser fremspringene av grunnfjell.
Bilde Opportunity tok mens den fortsatt stod på plattformen sin. Ser fremspringene av grunnfjell. Kilde: NASA
I tillegg hadde obervasjoner gjordt av Mars Global Surveyor vist at et stort område av Meridiani Planum inneholder hematitt. Dette er en av de tingene forskerne leter etter for å påvise at det har vært vann på Mars.
Les mer om hematitt her!
Før du leser denne artikkelen kan du lese om roverens kjøreplan her.
Januar:

31.januar: Opportunity kjørte ned fra plattformen og stoppet på samme måte som Spirit, med bakhjulene ca. en meter fra plattformen. Roveren ble stående her en god stund for å gjøre analyser av jordsmonnet. Disse analysene tok lang tid, det ene spektrometeret brukte alene nesten 24 timer på sin analyse.
Februar:

5. feburar: Opportunity la ut på sin første kjøretur. Den var ikke på mer enn 3,5 meter, men lang nok til å konstatere at roveren kjører og svinger slik den skal.

6.februar: Roveren fortsetter med en liten kjøretur på 1,5 meter. Terrenget Opportunity kjører i heller, noe som gjør at hjulene spinner litt og kjøringen går tregere.

7. februar: 90 centimeter til blir tilbakelagt. Opportunity står nå ca en halv meter fra fremspringet av grunnfjell.

9. februar: Kjørte ytterlige 4 meter. Roveren spinner fortsatt i det løse underlaget.

12. februar: Roveren fikk problemer med instrumentarmen. Den klarte ikke å løfte den så høyt som den skulle og fikk ikke utført de undersøkelsene som var planlagt.

14. februar: Etter å ha kjørt 9 meter fremover prøvde Opportunity seg på ein u-sving, noe som ble vellykket.
Grøften Opportunity har gravd
Grøften Opportunity har gravd Kilde: NASA

16.februar: graveteknikken ble for første gang utprøvd. Det sjette hjulet spant vekselvis fremover og bakover for å få den bortskrapte massen unna. I tillegg flyttet roveren seg litt under gravingen. Gravingen resulterte til slutt i en grøft med målene: 50 cm lang, 20 cm bred og 10 cm dyp.
20. februar: Den neste uka vil roveren bruke på å gjøre detaljerte undersøkelser og analyser av grunnfjellet som fremspringer ved randen av krateret. Den skal ta for seg en liten del av dette fremspringet, og denne delen har fått navnet El Captain.

24. februar: Slipeverktøyet på instrumentarmen ble tatt i bruk for første gang. Opportunity brukte ca. 2 timer på å slipe en 4 millimeter dyp sirkel i McKittrick, som er en del av El Captain.
  Neste side
Referanser:

- Erik Tronstad: eRomfart
- NASA